Resultaten communicatie onderzoek bekend

Resultaten communicatie onderzoek bekend

De gemeente Midden-Drenthe heeft een onderzoek uitgevoerd naar de communicatie- en informatievoorziening van de gemeente. Hieronder leest u de belangrijkste conclusies.

De Krant van Midden-Drenthe en Facebook belangrijke externe kanalen

  • De Krant van Midden-Drenthe is het meest genoemde kanaal dat inwoners gebruiken om op de hoogte te blijven van het nieuws dat in hun omgeving speelt. Facebook volgt op de tweede plek; dit kanaal wordt vaker gebruikt door jongere inwoners, terwijl oudere inwoners vaker het nieuws in De Krant van Midden-Drenthe lezen. Persoonlijke gesprekken (mond tot mond) maken de top drie compleet.
  • De Krant van Midden-Drenthe wordt ook door drie op de vijf gebruikt om informatie te verkrijgen van de gemeente zelf. Bijna even vaak wordt de website van de gemeente hiervoor bezocht. Andere kanalen, die door minimaal twee op de vijf worden geraadpleegd, zijn Facebook en de Afvalwijzer App.

Nieuws uit de wijk meest genoemde onderwerp waar inwoners graag van op de hoogte willen blijven

  • Inwoners willen over tal van onderwerpen graag op de hoogte blijven. Het meest genoemde onderwerp is nieuws uit de wijk. Ook bereikbaarheid en verkeersmaatregelen worden door zeven op de tien genoemd. De afvalinzameling maakt de top drie compleet. Sociale media wordt als uitermate geschikt geacht om calamiteiten op te melden. Facebook is daarbij het belangrijkste kanaal.

De communicatie vanuit de gemeente verdient aandacht

  • Gemiddeld wordt de communicatie vanuit de gemeente met een 6,2 beoordeeld. Slechts één op de vijf geeft een rapportcijfer van een 8 of hoger. Over het algemeen wordt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,3 als ‘niet goed, maar ook niet slecht’ gezien; naar dit rapportcijfer zou het komende jaar minimaal toe moeten worden gewerkt.
  • De winst is o.a. te halen in de persoonlijke communicatie met inwoners. Er wordt door inwoners geklaagd over een lange responstijd met betrekking tot het afhandelen van vragen/verzoeken. Ook komt het voor dat inwoners helemaal geen reactie krijgen. Verder kan de informatievoorziening naar inwoners over (beleids)beslissingen en veranderingen worden verbeterd. Daarnaast wordt de oude app van de gemeente gemist en zou men graag zien dat het contact opnemen via WhatsApp weer beschikbaar wordt gemaakt.

Website moet nog verder worden verbeterd

  • Driekwart van de ondervraagden is in februari 2023 of later voor het laatst op de website geweest en heeft de vernieuwde website al gezien. De vernieuwde website bevat begrijpelijk taalgebruik. De toegankelijkheid en het gebruiksgemak worden door bijna twee op de vijf als goed tot zeer goed beoordeeld. Op beide aspecten heerst echter ook kritiek. Eén derde laat zich negatief uit over het gebruiksgemak en een kwart beoordeelt de toegankelijkheid als matig tot slecht. Ook wat betreft de overzichtelijkheid en de mate waarin men makkelijk kan vinden wat men zoekt is nog een slag te slaan; respectievelijk 35% en 43% van de inwoners laten zich hier negatief over uit. Er wordt onder andere geklaagd over het feit dat niet alle informatie van de vorige site is overgezet naar de nieuwe website. Verder kan de zoekfunctie op de vernieuwde site en de navigatie worden verbeterd.

Het meeste contact met de gemeente vindt plaats op manieren die gemeengoed zijn; aandacht vereist m.b.t. contact via telefoon en e-mail

  • Een kwart heeft voor het laatst persoonlijk op het gemeentehuis contact gehad, 21% voor het laatst via de telefoon en 13% voor het laatst via e-mail. Deze drie manieren krijgen ook de voorkeur van de inwoners, waarbij contact via e-mail heeft meest wordt genoemd. Inwoners zijn uitermate tevreden over het persoonlijke contact op het gemeentehuis. Met betrekking tot het contact via de telefoon en de e-mail zijn er aandachtspunten. Het voldoende op de hoogte houden van het verloop van de afhandeling is daarbij het punt waar de meeste kritiek op wordt geuit. Uiteindelijk hebben bijna twee op de vijf inwoners via de telefoon of via e-mail niet gekregen wat ze wilden; een teken aan de wand dat de communicatie via deze kanalen moet worden verbeterd.

Benieuwd naar het hele rapport?
Klik op het PDF logo om het rapport te downloaden.

Inschrijving voor Burgerpanel Midden-Drenthe geopend

Laat uw stem horen! We vinden uw mening en ideeën belangrijk. Schrijf u in voor het Burgerpanel en denk mee!

Resultaten communicatie onderzoek bekend

De gemeente Midden-Drenthe heeft een onderzoek uitgevoerd naar de communicatie- en informatievoorziening van de gemeente.

Resultaten onderzoek t.b.v. het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol bekend

De gemeente Midden-Drenthe is op dit moment bezig met het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol. Het doel van dit plan is om alcoholgerelateerde schade onder jongeren te voorkomen en overmatig alcoholgebruik te verminderen.

ctrl+alt+a