Resultaten onderzoek t.b.v. het opstellen van het VTH beleid bekend

Resultaten onderzoek t.b.v. het opstellen van het VTH beleid bekend

De gemeente Midden-Drenthe is op dit moment bezig met het opstellen van beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). We willen bij het opstellen van het nieuwe beleid graag rekening houden met wat de inwoners en de bedrijven in Midden-Drenthe belangrijk vinden. Daarom is er in april 2022 een enquêtes uitgezet. Hieronder leest u de belangrijkste conclusies.

Inwoners denken het meest unaniem over de prioriteit die de gemeente moet geven aan vergunningen met betrekking tot een gezonde- en veilige fysieke leefomgeving.
Minimaal tweederde van de inwoners geeft aan alle uitgevraagde aspecten met betrekking tot dit onderwerp een gemiddelde- of hoge prioriteit. Het ‘controleren en (opnieuw) verlenen van een vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen met een verhoogd risico’ krijgt hierbij de hoogste prioriteit van het hele onderzoek. Verder geven twee op de vijf een hoge prioriteit aan het ‘opnemen van voorschriften ter voorkoming van hinder, gezondheid- en veiligheidsrisico’s en het controleren op deze voorschriften’ en aan de ‘vergunningverlening voor de sloop van bouwwerken met asbest’.

Wanneer het gaat over vergunningen voor (ver)bouw en bewoning, moet het controleren van vergunningen met betrekking tot ‘de verbouw van monumenten’ en ‘de nieuwbouw van woningen’ de hoogste prioriteit krijgen. Van de overige activiteiten vinden twee op de vijf inwoners verder dat de gemeente een hoge prioriteit moet geven aan het controleren van vergunningen om te ‘waarborgen dat gebouwen en percelen worden gebruikt waar die voor bedoeld zijn’.

De ‘snelheid van besluitvorming’ en een ‘eenvoudige procedure’ zijn binnen het proces van het aanvragen van een vergunning de onderdelen waar de gemeente de meeste prioriteit aan moet geven.
‘Als aanvrager mee mogen denken (participatie)’ maakt de top 3 van onderdelen met de hoogste prioriteit compleet. Bijna de helft vindt verder (ook) het hebben van ‘een vast aanspreekpunt binnen de gemeente’ een onderdeel dat prioriteit moet krijgen binnen het proces van het aanvragen van een vergunning.

Toezichthouders zijn onvoldoende zichtbaar.
De BOA’s in de gemeente Midden-Drenthe zijn onvoldoende zichtbaar. Dit blijkt niet alleen uit het resultaat dat meer dan de helft over dit specifieke aspect (zeer) ontevreden is, maar ook uit dat meer dan één derde bij de andere aspecten aangeeft geen oordeel te kunnen geven. Een gevolg van bovenstaand is dat maar weinig inwoners er uitgesproken tevreden over zijn.

De meeste overlast wordt ervaren van zaken die te maken hebben met een schone- en goed onderhouden publieke ruimte.
Het ‘niet opruimen van hondenpoep’, ‘zwerfafval’ en de ‘staat van het onderhoud aan de publieke ruimte’ zijn de top 3 zaken waar inwoners overlast van ervaren. Het zijn alle drie zaken die te maken hebben met een schone- en goed onderhouden publieke ruimte.

Verkeersveiligheid met stip op 1 wanneer het gaat om zaken waarop de gemeente moet (blijven) handhaven.
Minimaal één derde vindt verder ook dat de gemeente moet (blijven) handhaven op ‘vandalisme’, op ‘drugsoverlast’ en/of op ‘zwerfafval’. Handhaving op de ‘aantasting van het landschap’ maakt de top 5 van belangrijkste aspecten compleet. Van deze top 5 aspecten wordt bij het constateren van ‘aantasting van het landschap’ het vaakst melding gemaakt bij de gemeente. Wanneer er iets geconstateerd wordt met betrekking tot de ‘verkeersveiligheid’ nemen zes op de tien contact met de gemeente op. Voor zaken met betrekking tot ‘zwerfafval’ doet de helft van de inwoners dit. Bij ‘drugsoverlast’ en ‘vandalisme’ wordt het vaakst melding gemaakt bij de politie.

Benieuwd naar het hele rapport?
Klik op het PDF logo om het rapport te downloaden.

Inschrijving voor Burgerpanel Midden-Drenthe geopend

Laat uw stem horen! We vinden uw mening en ideeën belangrijk. Schrijf u in voor het Burgerpanel en denk mee!

Resultaten communicatie onderzoek bekend

De gemeente Midden-Drenthe heeft een onderzoek uitgevoerd naar de communicatie- en informatievoorziening van de gemeente.

Resultaten onderzoek t.b.v. het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol bekend

De gemeente Midden-Drenthe is op dit moment bezig met het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol. Het doel van dit plan is om alcoholgerelateerde schade onder jongeren te voorkomen en overmatig alcoholgebruik te verminderen.

ctrl+alt+a